FactorThuis

Thuis in dienstverlening

FactorThuis biedt hulp bij:

 • Hulp in de huishouding
 • Lichte begeleiding

(vergoeding via de gemeente Nijkerk of PGB)

Wij houden onze kwaliteit op peil door:

 • De hulpvraag als uitgangspunt te nemen
 • Werken met goede dienstverleners
 • Persoonlijke begeleiding vanuit de organisatie
 • Samen te werken met andere organisaties
 • Korte lijnen in de communicatie en onze goede bereikbaarheid
 • Controles bij cliënten thuis

Het laatste nieuws:

Missie en Beleid FactorThuis:

Onze missie is het bevorderen van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren van de cliënt in zijn eigen thuissituatie door cliënt gerichte ondersteuning van FactorThuis.

Doelstellingen en beleid

De doelstellingen van FactorThuis (zie www.FactorThuis.nl) zijn:

– Het ontlasten van de hulpaanvrager en/of mantelzorger
– Hulp op maat door flexibele inzet
– Bij elke hulpvraag een passende dienstverlener zoeken
– Goed bereikbaar zijn en werken met korte lijnen zodat tussen vragen en acties weinig tijd zit. 

– Werkzoekenden aan een (bij)baan helpen 

Achtergrond

FactorThuis is een plaatselijke thuiszorgorganisatie in die praktische hulp en ondersteuning levert in de gemeente Nijkerk waaronder de plaatsen Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken vallen.

De organisatie is gestart in 2014 en heeft sinds januari 2015 een contract met de gemeente Nijkerk voor huishoudelijke hulp en reguliere begeleiding.

Daarnaast heeft FT onderaannemer schap bij I-care voor de huishoudelijke hulp.

FactorThuis werkt samen met Sigma en Sustvarius bij gezamenlijke cliënten.

FactorThuis heeft m.b.t. betalingen ook contact met bewindvoerders van cliënten.

Het is een bewuste keuze van FactorThuis om een plaatselijke organisatie te blijven zodat:

 • Contact maken (elkaar zien) met werknemers en cliënten door de afstand eenvoudig is;
 • FactorThuis alle cliënten en werknemers kent door direct persoonlijk contact;
 • Het opbouwen van een plaatselijk netwerk rondom cliënten natuurlijker kan verlopen dan bij een grotere organisatie;
 • Door plaatselijk te werken het ook eenvoudiger is om samen te werken met andere organisaties die betrokken zijn bij de cliënten;
 • Bij FT cliënten en werknemers komen door mond-tot-mondreclame;

 Het beleid van de organisatie

FactorThuis is een platte organisatie waardoor er korte lijnen bestaan naar werknemers, cliënten en andere organisaties. Flexibele werktijden voor werknemers, zodat werknemers hun werk eenvoudiger kunnen combineren met thuis of studie, maakt het werk voor FactorThuis extra aantrekkelijk.

In een persoonlijk gesprek brengen de medewerkers van FactorThuis de wensen van de hulpaanvragers in kaart.

Dienstverleners worden door FactorThuis op basis van hun competenties, persoonlijke interesses en beschikbaarheid ingezet. Mocht de hulpvraag dusdanig zijn dat er specifieke eisen gesteld worden aan de hulpverlener, zoals een diploma, dan worden diploma’s opgevraagd door FactorThuis.

Elk jaar zijn er telefonische overlegmomenten met zowel cliënt als zorgverlener, dit om de zorgvraag goed te kunnen blijven ondersteunen en waar nodig bij te kunnen sturen. Voor de huishoudelijke hulp worden werknemers jaarlijks een keer bezocht op hun werkadres door FactorThuis, er wordt gesproken over de samenwerking met de cliënt en gekeken naar het resultaat van het schoonmaken, dit laatste met behulp van een controleformulier.

Wanneer de cliënt geen goede klik heeft met de werknemer gaat FT eerst na of een gesprek nog perspectieven kan bieden, wanneer dit niet zo is zoekt FT een andere hulp voor de cliënt

De cliënt ontvangt bij de intake een formulier met daarin de algemene voorwaarden die voor levering van de hulp van FactorThuis gelden.

Dienstverlening

Het beleid van FactorThuis is erop gericht dat de cliënt zelfstandig kan blijven wonen dit kan door huishoudelijke ondersteuning te verlenen of reguliere begeleiding.

Hoe geeft FactorThuis vorm aan dit beleid?
– Via een intakegesprek bij de cliënt thuis om de hulpvraag in kaart te brengen
– Door een dienstverlener regelen die bij de cliënt past
– Door de ondersteuning thuis begeleiden door regelmatig contact te onderhouden
– Door zich in te zetten voor vervanging bij ziekte van de dienstverlener (indien gewenst)
– Regelmatig controles uit te voeren bij de huishoudelijk hulp.

FactorThuis heeft twee takken van dienstverlening:

Lichte begeleiding

Het ondersteunen bij het zo veel mogelijk zelfstandig blijven functioneren van de cliënt. Het ondersteunen kan bestaan uit: plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het ondersteunen bij het structureren van de dag, het geven van praktische zorg en ondersteuning bij lichte administratieve, en dagelijkse bezigheden, helpen bij het zoeken naar nieuwe contacten en activiteiten, en een klankbord zijn. Daarnaast begeleiden wij in het voorbereiden van gesprekken met instanties.

Samen met de client (en eventueel mantelzorgers) zorgen we ervoor dat er praktische hulp en ondersteuning komt bij het uitvoeren van handelingen en vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben. De basis van de hulp die geboden wordt bij reguliere begeleiding is het begeleidingsplan wat door het gebiedsteam is opgesteld met de client.

Hulp in de huishouding

FactorThuis helpt bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, om het huis schoon en leefbaar te houden. U kunt van onze zorgverleners het volgende verwachten:

– Het schoonhouden van het sanitair
– Wassen van uw kleding e.d.
– Het verschonen van uw bed
– Schoonhouden van uw gehele woning
– Het helpen organiseren van het huishouden en meedenken met de client

– soms ook boodschappen doen

In een aantal trajecten loopt de huishoudelijke hulp en de reguliere begeleiding samen op, soms ook gegeven door dezelfde werknemer.

 Wat valt onder de huishoudelijke hulp:

Zware huishoudelijke werkzaamheden:

Stofzuigen, schrobben, dweilen en soppen, schoonhouden sanitair en keuken, bedden verschonen en opruimen huishoudelijk afval.

Lichte huishoudelijke werkzaamheden:

Afwassen, opruimen, stof afnemen, bedden opmaken, hand en spandiensten.

De wasverzorging

Kleding sorteren, wasmachine bedienen, was ophangen en afhalen, vouwen, strijken en opbergen.

Het doen van de boodschappen

Het samenstellen van een boodschappenlijst en het doen van boodschappen.

Het bereiden van de broodmaaltijden

Broodmaaltijd klaarzetten, tafeldekken en afruimen, koffie/thee zetten en afwassen.

Het opwarmen van maaltijden

Tafeldekken, maaltijd opwarmen, tafel afruimen en afwassen.

Het bereiden van de warme maaltijden

Voorbereiden (groente en vlees), koken, tafeldekken en afruimen en afwassen.

Anderen helpen met zelfverzorging (kinderen)

Wassen en aankleden, hulp bij eten en/of drinken, maaltijd voorbereiden, sfeer scheppen, spelen en opvoedingsactiviteiten.

Het plannen en organiseren van het huishouden

Aangeven welke huishoudelijke taken uitgevoerd moeten worden en zorgen dat de middelen voor het voeren van een huishouding aanwezig zijn.